Pressmeddelande från Hammarby

Angående Hammarby IF Hockey
Hammarby IF Hockey har under en längre tid brottats med ekonomiska problem.
Samtidigt finns nu en eventuell möjlighet att finna en lösning på detta eller delar av detta med hjälp av en grupp utomstående investerare som gemensamt visat intresse för att gå in med pengar i Hammarby Hockey.
Hammarby Hockeys styrelse har därför ikväll beslutat att gå vidare med detta.
En revisionspromemoria och samt förslag på en konkret handlingsplan och en principöverenskommelse skall arbetas fram. I detta skall anges på vilket närmare sätt intressegruppen kan gå in ekonomiskt och organisatoriskt i Hammarby IF Hockey.
Arbetet med detta skall inledas omgående och vara klart till den 20 november 2007.
Härefter kan mera definitiva besked ges på om detta innbär en lösning eller inte på Hammarby Hockeys situation.
Stockholm den 13 november 2007
Karl Potapoff
Ordförande Hammarby IF Hockey
Taggar: Inget

Om skribenten
Den här nyhetsartikeln är från Bamsingarna
https://bamsingarna.se/news.php?extend.130