Potapoff vald

potapoff.jpg

Torsdagkvällens årsmöte på Zinken innebar att Hammarby Hockey har en ny styrelse. Karl Potapoff valdes till ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. Till ledamöter valdes Jim Sharp, Göran Demnert, Kristian Möller och Kjell Bornebäck. Alla dessa valdes att sitta fram till ordinarie årsmöte 2009. Kvar ur den gamla styrelsen finns Benny Wiklander vars mandatperiot går ut vid nästa årsmöte.
Taggar: Inget

Om skribenten
Den här nyhetsartikeln är från Bamsingarna
https://bamsingarna.se/news.php?extend.123