Ett hjärta - En förening
onsdag, december 01, 2021

Kallelse till årsmöte 2020

ordfrandeklubba_2.jpg

Kallelse till årsmöte 2020 för Bamsingarna Hammarby Hockey Support K.F.I.B

Bamsingarna kallar härmed till årsmöte, onsdag 26 februari kl 19.00 i Gula Villan (Kanalplan/Hammarby IP).

Vi hälsar alla medlemmar välkomna för att gå igenom verksamhetsåret 2019, välja ny styrelse och lägga upp riktlinjerna för 2020.

Dokument inför årsmötet kommer publiceras på Bamsingarnas hemsida senast en vecka före mötet. Föreslagen dagordning ser du nedan.

Har du frågor inför årsmötet kan du nå styrelsen på MEJL

Varmt välkomna!

/Styrelsen

 

Dagordning
Bamsingarna Hammarby Hockey Support K.F.I.B

Årsmöte torsdag 2020-02-26 19.00

Plats: Gula Villan, Kanalplan

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
  c) en revisor jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
 15. Övriga frågor
Taggar: Inget

Om skribenten

Victor

0 Kommentarer

Ja, här tänkte vi skriva vilka regler som gäller men eftersom vi inte har några regler utan i stället uppmuntrar till fusk så ger vi bara denna info:

Omröstningen håller på till den 23 dec kl 23.59. Kan bli längre beroende på hur pass glöggfryntliga admins är.

Den som får flest röster, av andra och/eller sig själv, föräras med fem stångkorvar. Tvåan får tre och trean får två smaskiga körvar.
Resterande, som antagligen inte har förstått hur man fuskar, erhåller en stångkorv var. Det är ju trots allt jul...

VälkommenLösen:
[ ]