K.F.I.B - €Ett gäng mer eller mindre Hammarby hokki nördar€

kfib_lopsedel.png

Vi, Hammarby Hockey Support K.F.I.B - Bamsingarna, fyller på lördag 10 år. Två av grundarna, Tibbe Sarosdi och Jack Persson, svarar här på några frågor om sin syn på föreningens bildande, historik och verksamhet.
Taggar: Inget

Om skribenten

AnnicaDen här nyhetsartikeln är från Bamsingarna
https://bamsingarna.se/news.php?extend.795